Vị trí tuyển dụng Số lượng Hạn nộp hồ sơ
CỘNG TÁC VIÊN OTC 60 Không
THỦ KHO NGUYÊN LIỆU - BAO BÌ 1 Không
QUẢN LÝ KINH DOANH (KHU VỰC MIỀN TÂY) 1 Không
QA OPERATION TEAM LEADER 1 Không
NHÂN VIÊN PHA CHẾ 4 Không
NHÂN VIÊN ÉP VỈ 1 Không
NHÂN VIÊN LẬP TRÌNH WEB (FULL STACK) 1 Không
NHÂN VIÊN IPC 2 Không
NHÂN VIÊN CÂN NGUYÊN LIỆU 2 Không
KIỂM NGHIỆM VIÊN HÓA LÝ NHÓM THÀNH PHẨM 3 Không
NHÂN VIÊN BAO PHIM 1 Không
NHÂN VIÊN DẬP VIÊN 1 Không
NHÂN VIÊN ĐÓNG NANG CỨNG 1 Không
PHÓ PHÒNG KINH DOANH (MIỀN BẮC) 1 Không
TRÌNH DƯỢC VIÊN OTC 50 Không