Bên cạnh những Sản phẩm đang lưu hành, FREMED vẫn luôn không ngừng nghiên cứu, phát triển công thức các nhóm thuốc mới nhằm phục vụ cho sức khỏe cộng đồng. Danh mục sản phẩm thời gian sắp tới của FREMED sẽ ra mắt thêm những loại sản phẩm sau:

Dmsp vi 20231222